Valfrihet

Expertens blogg

I Tammerfors finns unikt kunnande inom DBS-behandlingar

jan 15, 2014

Vi på neurokirurgiska enheten vid Tammerfors universitetssjuks besitter globalt viktigt och unikt kunnande inom djup hjärnstimulering, eller DBS-behandling (Deep Brain Stimulation). I Helsingfors och Uleåborg används DBS på Parkinsons sjukdom, men Tammerfors är den enda platsen i Finland där man förutom i vården av epilepsipatienter även har börjat använda metoden på psykiatriska sjukdomar, som tvångssyndrom och depression. Den första behandlingen av en depressionspatient med djup hjärnstimulering med el gav mycket lovande resultat.

Vid DBS-behandling inplanteras elektroder i patientens hjärna, och patientens symtom kan lindras genom att man programmerar elektroderna. Elektroderna styrs med en programmerare som läggs under huden på höger sida av bröstet. De egentliga programinställningarna kräver kännedom om sjukdomen och den invecklade apparaten, men det finns också vissa förinställningar som patienten kan justera enligt hur denne känner sig. Till exempel patienter med Parkinsons sjukdom kan justera inställningarna beroende på om de sitter eller rör på sig.

"Lovande resultat i behandling av epilepsi och psykiatriska sjukdomar"

 Teamarbetet är viktigt i DBS-behandlingen. Utöver en kunnig neurokirurg ska det finnas en expert på patientens sjukdom, en neurolog eller psykiater. Eftersom det krävs millimeters noggrannhet när man rör i hjärnan, ska också radiologin hålla måttet. Radiologin på Tays levererar bilder av en kvalitet som inte så många kända centra i världen kan producera. 

Med tanke på valfriheten är det viktigt att utveckla samarbetet mellan olika sjukhus. Eftersom Finland är ett litet land är det viktigt att de sjukhus som har specialiserat sig på en viss behandling ska få utöva den. Om vi får en patient till exempel från Rovaniemi, bör samarbetet fungera så att patienten inte behöver åka den långa vägen flera gånger. Med tanke på tillgången till vård på lika villkor är det viktigt att den fortsatta vården, dvs. efter den egentliga behandlingen, kan ges närmare hemorten. För detta behövs det nya tankemönster.

 I dag utför enheten två–tre DBS-behandlingar per månad med möjlighet att utöka resurserna i det fall att valfriheten ökar patienttillströmningen. På grund av de höga kostnaderna är DBS i de flesta fall det sista alternativet när alla andra behandlingar redan har testats. I framtiden kommer denna effektiva men underutnyttjade behandlingsmetod att bli vanligare inom psykiatrin.


Jukka Peltola

Avdelningsöverläkare, docent, specialist i neurologi

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER