Valfrihet

Expertens blogg

Coxa förbereder sig för bättre betjäning av ryska patienter

feb 3, 2014

Ledprotessjukhuset Coxa hade fjorton patienter från Östeuropa i fjol, de flesta från S:t Petersburg, Petrozavodsk och Moskva i Ryssland, men även några från Ukraina, Armenien och Estland. Vi på Coxa märker tydligt att efterfrågan från Ryssland ökar.

Jag kommer själv från Petrozavodsk, som är en stad med över 260 000 invånare. Medan vi på Coxa utför cirka 3 000 ledprotesoperationer per år, är det motsvarande antalet i Petrozavodsk 350. I Ryssland kan den offentliga sektorn ta hand om bara en bråkdel av de patienter som behöver opereras. Inom den privata sektorn räcker inte resurserna till, och priset på en operation i Ryssland blir nästan lika hög som i Finland.

Förmögna ryssar har av hävd åkt för ledprotesoperationer till Tyskland eller Israel, där det finns en betydande rysk minoritet. De senaste 3–4 åren har Coxa blivit ett alternativ för dem, genom att vi ligger närmare och priset är förmånligare. Coxa har ett gott rykte som en framstående enhet på sitt område. Det händer ganska ofta att en patient kontaktar Coxa efter att en bekant har rekommenderat oss. Rekommendationer av vänner och bekanta är ett viktigt kriterium när ryssarna väljer vårdplats. Så är det också enkelt att komma till oss för vård, det behövs inga mellanhänder, till exempel hälsoresearrangörer eller agenter.

"Coxa har ett gott rykte som en framstående enhet"

De ryska patienterna skickar sin förhandsinformation i elektronisk form och många av dem kommer till Tammerfors för förberedande undersökningar först dagen före operationen. Ryska patienter stannar hos oss en vecka efter operationen, finländska patienter 3–4 dagar. Skillnaden beror på de ryska patienternas har en lång hemväg som de måste företa i halvliggande ställning med antingen bil eller tåg. Under veckan hinner man inleda rehabiliteringen under ledning av Coxas fysioterapeuter. I Finland försöker man mobilisera patienten så fort som möjligt efter ledprotesoperationen med hjälp av kryckor eller rollator. Om operationen har förlöpt väl får patienten stiga upp ur sängen redan samma kväll i övervakningsrummet. I Ryssland får man inte belasta det opererade benet under de första två månaderna efter operationen.

Patienternas anhöriga övernattar på sjukhusområdet i Norlandia Cares patienthotell och en del av våra patienter vill ha den fortsatta vården där. Vårt mål är att i framtiden kunna erbjuda dem ett komplett rehabiliteringspaket med fysioterapi, läkarbesök och sjukskötartjänster på patienthotellet.

Ledprotessjukhuset Coxa öppnade i januari en mottagning i Helsingfors där man utför bedömning av vårdbehovet hos patienter som är bosatta i huvudstadsregionen. Både finländska och ryska patienter kan lätt söka sig den vägen till operation på Coxa. Vid behov patienten opereras även med kort varsel på Coxa. Coxas mottagning i Helsingfors verkar i anslutning till Docrates Cancersjukhus som redan länge har tagit emot ryska patienter.

Vid sidan av mitt arbete som läkare fungerar jag som samordnare för ryska patienter. Det skulle finnas behov av en heltidsanställd samordnare och en ryskkunnig ledsagare som skulle möta patienterna på järnvägsstationen eller flygplatsen. En del av våra sjukskötare talar ryska, så patienterna behöver inte en tolk på sjukhuset. Processen fungerar bra och rutinerna infinner sig så småningom.

 

 


Irina Ivanova

Läkare, Ledprotessjukhuset Coxa

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER