Valinnan vapaus

Asiantuntijan blogi

Kehitys on potilaan ja samalla sairaalan etu

maalis 17, 2014

Moni potilas miettii, hoidattaako vaivaansa vai ei. Päätöksen tekemistä helpottaa tieto hoidon hyödyistä ja hoidon vaikutuksesta oireisiin. Mutta mistä tavallinen ihminen tietää, onko hoidosta hyötyä? Tays Sydänsairaalassa on käytössä laaja omiin havaintoihimme perustuva ja potilaistamme kerätty kardiologinen ja kirurginen tietokanta, josta hoidon vaikuttavuus käy selvästi esille. Samalla kerätään tietoja myös hoitoihin liittyvistä haitoista, jotta hoitoa voidaan kehittää entistäkin paremmaksi ja turvallisemmaksi. Seuraamme kaikkea hoitoa ja hoidon tuloksia reaaliaikaisesti. 

Meillä kardiologi, sydänkirurgi ja sydänanestesiologi hoitavat potilasta hyvässä yhteistyössä kokeneen ja osaavan hoitohenkilökunnan kanssa. Kardiologi tutkii ja selvittää elimelliset muutokset, keskustelee tiimin kanssa parhaista hoitovaihtoehdoista ja osallistuu potilaan hoitoon myös leikkauksen toipumisvaiheessa. Kirurgi käyttää leikatessaan parasta mahdollista teknologiaa ja sydänanestesiologi vastaa leikkausturvallisuudesta sekä potilaan elinjärjestelmien toiminnasta leikkauksen aikana. Sydämen ja keuhkojen leikkaukset ovatkin todellista tiimityötä.

"Tutkimuksen yhteys hoitoon auttaa potilaita"

Toimin myös sydän- ja rintaelinkirurgian professorina Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä.  Työssäni olen nähnyt, miten tutkimuksen läheinen yhteys hoitoon auttaa potilaita. Sydän- ja rintaelinkirurgia kehittyy jatkuvasti. Kun tehokkuus ja turvallisuus on mitattu, uusi teknologia ja uudet hoitomenetelmät voidaan ottaa osaksi käytäntöä.

Potilaan saa tutkimuksesta jopa käsinkosketeltavaa apua. Tutkimuksen ja havaintojemme perusteella uudistimme esimerkiksi ohitusleikkauksessa tehtävän alaraajan haavan sulkutekniikkaa.  Aiemmin oli ongelmana jalan haavasta vuotava imuneste.  Totesimme juuri lääketieteen opiskelijoiden kanssa opetuskierrolla potilasta tutkiessamme, että uuden haavasulun ansiosta haava pysyy kuivana.  Kuivaa haavaa on helpompi hoitaa,  hygienia paranee ja infektioriskikin on pienempi kun kostea haava ei kerää mikrobeja.  Sairaalassa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja siksi myös hyvä potilaan hoito ennen ja jälkeen leikkauksen kuuluu hyvään kirurgiaan.

 


Jari Laurikka

Professori, Sydän- ja rintaelinkirurgian osastonylilääkäri, Tays Sydänsairaala

JAA VERKOSSA:

KERRO MIELIPITEESI

KOMMENTIT