Valfrihet

Expertens blogg

Både patienten och sjukhuset mår bra av utveckling

mar 17, 2014

Många patienter funderar på om de ska söka vård för sina besvär eller låta bli. Beslutet blir lättare att ta när man känner till vilka fördelar behandlingen ger och hur den påverkar symtomen. Men hur ska en vanlig människa veta om behandlingen har någon nytta? Vi på Tays Hjärtsjukhuset förfogar över en omfattande kardiologisk och kirurgisk databas som vi har byggt upp utifrån våra egna observationer och patienter och som tydligt visar hur effektiva behandlingarna är. Samtidigt samlar vi in uppgifter som eventuella nackdelar med behandlingarna, så att vi kan göra vården och behandlingarna bättre och tryggare. Vi har realtidsuppföljning av vården och behandlingarna och deras resultat.

Hos oss tar en kardiolog, hjärtkirurg och hjärtanestesiolog hand om patienten i gott samarbete med erfaren och kunnig vårdpersonal. Kardiologen undersöker och utreder förändringar i organen, diskuterar de bästa behandlingsalternativen med vårdteamet och deltar i vården av patienten när denne återhämtar sig efter operationen. Kirurgen använder den bästa möjliga tekniken vid operationen och hjärtanestesiologen ansvarar för operationssäkerheten och patientens livsfunktioner under operationen. Hjärt- och lungoperationer är med andra ord en verklig teamprestation.

"Täta kontakter mellan forskningen och vården gagnar patienterna"

Jag är också professor i hjärt- och thoraxkirurgi på enheten för medicin vid Tammerfors universitet. I mitt arbete har jag sett hur täta kontakter mellan forskningen och vården också gagnar patienterna. Hjärt- och thoraxkirurgin utvecklas konstant. När vi har fastställt att en ny teknik eller ny behandlingsmetod är effektiv och säker kan den införas i praktiken.

Ibland får patienterna handgriplig nytta av forskningen. Utifrån forskning och observationer förnyade vi till exempel tekniken för förslutning av såret på benet som görs vid bypassoperationer. Tidigare hade vi problem med lymfvätska som läckte från såret. På ronden med medicine studerande kunde vi nyligen konstatera när vi undersökte en patient att såret hålls torrt tack vare den nya sårförslutningen. Det är lättare att sköta ett torrt sår, hygienen blir bättre och infektionsrisken mindre än i ett vått sår som lockar mikrober. På ett sjukhus finns det ett samspel mellan allting, och därför omfattar god kirurgisk behandling även god vård av patienten före och efter operationen.


Jari Laurikka

professor, avdelningsöverläkare i hjärt- och thoraxkirurgi, Tays Hjärtsjukhuset

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER