Valfrihet

Expertens blogg

Utbildningscentret för kirurgi förbättrar patientsäkerheten

maj 30, 2014

Utbildningscentret för kirurgi inom Birkalands sjukvårdsdistrikt öppnades i oktober 2013. Centret är det enda i sitt slag i hela norra Europa. Vi ordnar utbildning för de operativa branschernas läkare och skötare. Medicinska institutionen vid Tammerfors universitet använder också utbildningscentret i sin anatomiundervisning.

Utbildningscentret har en koncession från Valvira som godkänner att lik används i utbildningen och undervisningen för rättsvetenskapliga och medicinska obduktioner. Liken behandlas humant och med respekt, precis som levande patienter. Utbildningen sker i nära anknytning till obduktionen och påverkar inte likets utseende nämnvärt. Tillstånd efterfrågas från de anhöriga som nästan alltid har förhållit sig positivt till saken.

På utbildningscentret kan man tryggt öva på färdigheter som är viktiga med tanke på patientsäkerheten, och som förbättrar patientsäkerheten hos levande patienter när de behärskas väl. En åtgärd som övats i utbildningen riskfritt kan senare till och med rädda en patients liv.  Den inhemska utbildningen i särskilt krävande operationsåtgärder förbättras avsevärt i och med kurserna.

En högklassig utbildningssituation bygger på känslan av att det är äkta

Utbildningssituationen motsvarar i praktiken helt förhållandena i operationssalen: ställningen, instrumenten och vävnaden motsvarar den äkta situationen. En väsentlig del av en god och högklassig undervisningssituation är att det känns äkta. Utbildningscentralens undervisningslokaler kan beskrivas som en operationssalssimulator, där medicinstuderandena vid Tammerfors universitet lär sig tillvägagångssätten i operationssalen och kirurgerna förbättrar sin egen kompetens i en helt autentisk omgivning, med riktiga redskap.

Vid sidan av utbildningen med lik ordnar vi en massa annan undervisning gällande apparater, teknik och operationsarrangemang. Vi har bra lokaler och utrustning för detta. Till exempel på barnkirurgernas kurs behandling av brott användes endast plastben, brottimplantat och instrument. Vi har både inhemska och internationella kurser med de bästa experterna som lärare.


Petri Sillanpää

Projektchef på kirurgiska utbildningscentret, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER