Valfrihet

Expertens blogg

För trygga och säkra förlossningar

okt 2, 2014

Tays är enligt antalet förlossningar Finlands näst största BB och i år fram till augusti har BB skött 3 534 förlossningar.  I förlossningsvården fokuserar vi på säkerhet, att lyssna på föderskan, babyvänlighet och familjecentrering. Vi stöder och respekterar på alla sätt det första umgänget mellan babyn och familjen. Barnmorskorna och skötarna på Tays har alla fått utbildning i amningsstöd och föderskorna får vid behov hjälp med amningen och med att sköta babyn både på patienthotellet, BB-avdelningarna och övervaknings- och intensivvårdsavdelningarna för nyfödda.

Familjecentrering på patienthotellet och på förlossningsavdelning

Norlandia Cares patienthotell där det i drygt ett år har funnits familjerum gör det lättare att förverkliga en familjecentrerad vård..  Föderskorna kan övernatta på patienthotellet om graviditeten och förlossningen har förlöpt normalt.  För närvarande används 14–17 familjerum där två av våra barnmorskor eller en barnmorska och en barnskötare sköter om kunderna. Tack vare patienthotellet kan vi också erbjuda riskföderskor familjerum på sjukhusets förlossningsavdelning.

Vi är det första sjukhuset i Finland som har fastställt kriterier för lågriskförlossningar. Kriterierna infördes i början av 2013. För varje föderska görs en riskanalys när hon kommer till sjukhuset för att föda. Med hjälp av riskanalysen vill vi säkerställa att vården riktas in rätt och att alla behandlingar är motiverade. Kriterier för en lågriskförlossning är bland annat singelgraviditet, normal kronbjudning och en förlossning som sätter igång spontant efter vecka 37.  Dessa förlossningar sköts av en barnmorska och vi undviker så mycket som att ingripa i förlossningens naturliga gång. Självfallet erbjuder vi smärtlindring vid behov. Vi använder oss av smärtlindring både med och utan läkemedel, inklusive badkar under öppningsskedet. 

Vi besitter också gedigen medicinsk kompetens och beredskap för skötsel av riskförlossningar och för krävande intensivvård av nyfödda dygnet runt.  Även vid lågriskförlossningar kan det tillstöta problem. Då tillkallas läkare och man omvärderar vården och behandlingen. Vårdrelationen bryts ändå inte, utan samma barnmorska fortsätter samarbetet med föderskan.

Jag är stolt över att kunna konstatera att vi är banbrytande på många områden och vår skötsel av förlossningar tål att jämföras med vilken som helst förlossningsenhet i Finland eller i världen.

 


Eija Tomás

överläkare, verksamhetsområdeschef barnsjukdomar, kvinnosjukdomar och förlossningar

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER