Valinnan vapaus

Asiantuntijan blogi

Selkä leikataan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

kes 11, 2015

Taysin selkäortopedille hakeudutaan valinnanvapauspotilaana usein siksi, että arvostetaan tamperelaisten selkäkirurgien ammattitaitoa. Selkärangan erilaisia vaivoja hoidetaan monella eri tavalla. Leikkaus hoitovaihtoehtona nousee yleensä aina keskusteluun,  jos selkäkipuun liittyy alaraajoihin säteileviä oireita.

Julkisten sairaaloiden välillä selkäpotilaiden leikkaustavoissa tai –hoitokriteereissä ei ole merkittäviä eroja.  Yliopistosairaalassa harkitaan aina tarkkaan leikkausta hoitomenetelmänä. Toivon, että kaikissa Suomen sairaaloissa ollaan kriittisiä selkäleikkaukseen päätymisen suhteen. Se on potilaan etu.

Kaikki lähetteillä tulevat selkäpotilaat ovat tervetulleita Taysin poliklinikalle hoidon arvioon. Selkäortopedi harkitsee hoitomenetelmän itsenäisesti tutustuttuaan potilaan tapaukseen.  Leikkaamisesta vaihtoehtona keskustellaan potilaan kanssa. Lääkärin tehtävänä on kertoa potilaalle leikkauksen hyödyt ja haitat ja ottaa kantaa leikkauksen hyödyllisyyteen kunkin potilaan kohdalla. Sen jälkeen potilas voi itse päättää, leikataanko selkä vai hoidetaanko sitä muulla tavalla. Toisaalta potilas ei voi koskaan määrätä lääkäriä leikkaamaan, jos lääkäri ei ole hoidon tehosta vakuuttunut. Yhteisymmärrys on tässäkin potilaiden hoidon avainsana.

Leikkaus on joskus liian suuri riski potilaalle. Leikkauksesta aiheutuvat riskit voivat olla kohtuuttomia todennäköiseen hyötyyn verraten esimerkiksi silloin, kun potilaalla on vaikea ylipaino (BMI yli 35) ja hän tupakoi.  Selän leikkaamista edeltää painonhallinta (BMI 30-31) ja tupakoinnista luopuminen. Selkäleikkausten ennusteet ovat keskimäärin selvästi huonommat kuin esimerkiksi lonkan tai polven kokotekonivelleikkausten ennusteet.

Me lääkärit puhumme todennäköisestä leikkauksen hyödystä. Absoluuttista hyötyä leikkaamisesta ei ole. Esimerkiksi 45-50 -vuotias henkilö, jonka rangassa on rappeuman aiheuttama yliliikkuvuus ja siihen liittyen selkäydin ja hermojuurikanavien ahtaus, hyötyy noin 80-90 prosentin todennäköisyydellä tuon nikamavälin luudutuksesta, kiinnityksestä ja hermojen vapautuksesta.

Kaikkea sellaista tukirankaperäistä kipua, joka ei ole päivystyshoitoa vaativaa, hoidetaan ensin lihasliikeharjoituksin ja lääkkein. Potilas tekee itse lihasharjoitteet. Hän ei voi niitä ulkoistaa. Fysioterapeuttinen ohjaus on usein tarpeen mutta ei aina.

Jos esimerkiksi iskiasvaiva on jatkunut päivittäisenä ja hankalana 3-4 viikkoa ilman lievittymistä, on perusteltua mennä yleislääkärin vastaanotolle. Hän todennäköisesti tekee kiireellisen lähetteen ortopedille tai neurokirurgille, jolloin potilas on tutkittava kuukauden kuluessa.  Potilas voi itse valita sairaalan, jossa jatkotutkimus tehdään. Julkisen sairaalan valinta tulee kirjata lähetteeseen.

Jos kovaan iskiaskipuun liittyy selvä lihasvoimaheikkous alaraajassa, virtsaamisvaikeus ja istuinpaikan tunnon alenema, on kiire päivystykseen tutkimuksiin ja hoitoon. Päivystyksessä tehdään magneettitutkimus. Diagnoosin varmistuttua tehdään leikkaus vuorokauden kuluessa. Päivystyspotilaalla ei ole laissa säädettyä hoitopaikan valinnanvapautta.


Kimmo Vihtonen

Kimmo Vihtonen

Ortopedi, dosentti, Tampereen yliopistollinen sairaala

JAA VERKOSSA:

KERRO MIELIPITEESI

KOMMENTIT

markku kantinkoski - 06.07.2015

Onko kiinnostava tarina? Kai Lehtimäki laittoi minulle tekstiä ennen lomalle jäätyään C-V-II -tason fuusion jälkitila sekä C-IV-V tasolla merkkitävä vaikuttava stenoosi, C-IIII-IV C III-IV - välissä näkyy hieman likvoria kollektion ympärillä ja C IV-V - väissä varsin niukasti. tekstiä on enenmänkin, jos tässä on jotain erikummallista mitä en ymmärrä ja Kai Lehtimäki myös jatkaa sanomallla, että tehdään kirjallinen neurokiurgian poliklinikalle, mikäli kaularangan Operatiivista hoitoa halutaan harkita. terveisin Markku Kantinkoski

markku kantinkoski - 29.06.2015

anniina wannas on juuri tehnyt B1 lausunnon. HÄn on yksi hoitavista lääkäreistä. niskaa varsinkaan ei voitu kuvata magneetit kuvauksella koska minulle on laitettu DBS. Hoitava läääkäri Jukka Peltola ja Kai Lehtimäki. Myös olen ollu yhteydessä Bjäärne udd :iiin . Tuo lause minkä tuosta luin. .Jos kovaan iskiaskipuun liittyy selvä lihasvoimaheikkous alaraajassa. Minulla myös ns voimakkaat ns elohiiret ja oikealla puolella lihas heikkoutta. Tässä on myös mukana neurologi Hanna Ruottinen.