Valfrihet

Expertens blogg

Neuromodulering i framkant på Tays

jul 3, 2015

Neuromodulering är en behandlingsform vid neurologiska och psykiska sjukdomar, med vilken man påverkar nervsystemets funktion genom att placera stimulatorer i kroppen. Vid Tammerfors universitetssjukhus finns betydande klinisk och teoretisk sakkunskap om behandling med neuromodulering. Tays samarbetar med Tammerfors tekniska universitet för att kunna utnyttja de möjligheter som den tekniska utvecklingen erbjuder när det gäller behandling med neurostimulering.

I fråga om behandling av epilepsi med djupstimulering fungerar Tays som ett internationellt utbildningscentrum, och sjukhuset har ordnat sex internationella workshop-kurser för neurologer och neurokirurger. Kurserna har haft deltagare från nästan alla länder i Europa samt från Australien, Asien och Sydamerika. Dessutom pågår aktiv forskning på området gällande faktorer som inverkar på terapisvar samt neurobiologiska mekanismer.

Största delen av de epilepsipatienter i Finland som får behandling med vagusnervstimulering (VNS) vårdas på Tays. Vi har också utarbetat ett nytt VNS-schema för genomförande av behandlingen och schemat används på många håll i Finland. Flera forskningsprojekt om VNS-behandling har också inletts. Dessutom har vi nyligen börjat behandla epilepsi med transkraniell magnetstimulering. Det är frågan om en behandlingsmetod där man hos en utvald patientgrupp utan invasiva åtgärder kan påverka funktionen och benägenheten för epilepsianfall i hjärnans nervsystem.

Behandling med neuromodulering kan ha mycket positiva effekter när det gäller krampanfall och den allmänna funktionsförmågan. Liksom vid kirurgisk behandling ökar inledning av stimulatorbehandling i ett tidigt skede möjligheterna att uppnå ett bra behandlingsresultat. Under de senaste åren har utvecklingen inom undersökningstekniken gett ny kunskap om hur epilepsi påverkar funktioner i hjärnans nervsystem. Med neuromodulering kan man påverka den elektriska urladdningen och dess spridning vid epilepsianfall. Dessutom kan man med stimulatorbehandling påverka även de nervsystem som reglerar individens kognitiva och psykiska funktioner. Framöver kommer det att finnas allt bättre möjligheter att göra helhetsmässiga utvärderingar av olika behandlingsformer för personer som lider av epilepsi, där behandling med neuromodulering och läkemedel samt frågor i anknytning till näring och livshantering ingår.

Ovan har jag endast berättat om neuromodulering vid epilepsi, eftersom jag är specialist främst inom detta område. Men jag vill framhålla att det på Tays finns en omfattande kunskap inom neuromodulering. Till exempel i fråga om DBS-behandling vid Parkinsons sjukdom har Tays ett välfungerande arbetsteam som har behandlat tiotals patienter, vilket är tredje flest i Finland Vid behandling av dystoni och skakning har vi uppnått goda resultat, och särskilt i fråga om kunskap inom dystoni ligger vi på hög nivå i Finland. Tays har det högsta antalet behandlade patienter inom psykiatri i Finland. Särskilt vid behandling av tvångssyndrom har goda kliniska resultat erhållits och vi har ett fungerande arbetsteam.

Behandling med neuromodulering är krävande och det är bra att patienten och de anhöriga känner till erfarenhet och kunskap hos de aktörer som tillhandahåller behandlingar. Här i Tammerfors vill vi öppet informera om våra resultat så att patienterna och de vårdande läkarna vet vilka resultat de kan förvänta sig av dessa högtekniska behandlingar. Utan osanna löften och onödig reklam kan vi berätta vad vi har gjort och vad vi har uppnått. Med vår sakkunskap vill vi erbjuda de bästa resultaten till alla i Finland.


Jukka Peltola

Docent, specialist i neurologi, avdelningsöverläkare. Neurologi och rehabilitering, Tammerfors universitetssjukhus

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER