Valfrihet

Expertens blogg

Valfrihet är en hjärtesak

sep 16, 2013

Stora livshändelser inträffar sällan – men en hjärtoperation är en sådan. En hjärtoperation är ett unikt ingrepp där högkvalitativ behandling vid rätt tid är viktigare än avstånd.

Patienterna får välja fritt.  År 2014 ökar patienternas valfrihet och därmed också deras möjligheter att påverka. I framtiden kan hjärtpatienterna själva kartlägga, jämföra och välja det sjukhus där en eventuell hjärtoperation ska utföras. Förr fick en operationspatient, som självständigt skaffat information, inte nödvändigtvis vård på det önskade sjukhuset på en annan ort, utan den opererande läkaren måste resa till patientens sjukvårdsdistrikt. Nu får patienterna fritt välja det sjukhus eller den enhet för specialiserad sjukvård som de anser vara bäst, oavsett var i Finland sjukhuset eller enheten finns.

"Smidigt samarbete för patienternas bästa."

Genuint samarbete mellan specialister på olika områden är en grundval för lyckad vård och behandling. Hos oss på Hjärtcentrum finns ett team av toppspecialister som väljer den bästa möjliga vården och behandlingen för varje patient.

Till kompetent vård hör även möten med patienten. När patienterna själva får välja vårdenhet, skärps konkurrensen mellan vårdgivarna inom den specialiserade sjukvården. Jag hoppas att det får läkarna att satsa mer på hur de bemöter patienterna och sitt personliga engagemang. Patientnöjdheten beror på hur vi bemöter patienterna: Lyssnar vi på dem, får de komma till tals i fråga om upplägget av vården och behandlingen? I praktiken löper till och med komplicerade behandlingar bättre när patienterna upplever att de har bemötts väl. En läkare som inger förtroende är ett viktigt valkriterium.

Hjärtpatienter ska inte stå i kö. I bästa fall leder vårdval till att patienterna jämför vårdkvalitet och väntetider till vården. Problemet är att det saknas jämförbara uppgifter. Det finns också risk för att alla är inte lika bra på att leta efter och sovra information. Därför är den remitterande läkaren och dennes kännedom om expertisen inom specialsjukvården avgörande. Även framledes litar de flesta patienterna på sin egen läkare.

Vi på Hjärtcentrum arbetar för information som är tillgänglig på lika villkor för alla. Vårt mål är att tröskeln för att ta kontakt och rådfråga om lämpliga vårdmetoder ska vara så låg som möjligt. Vi har jour dygnet runt och vi ger råd till både läkare och patienter. När det gäller vård av hjärtpatienter är det en styrka att kunna ställa frågor.

Landsbygdsmiljöer, skogstjärnar, mete eller jakt. De ligger finländarna nära om hjärtat och är ett välkommen elixir av sunda vanor för oss alla. Om sjukdomen ändå står till, är det mycket viktigt att få rätt vård vid rätt tidpunkt. Då är det vår tur att hjälpa. Sitt inte ensam och fundera på dina problem, utan hör dig för om olika alternativ och välj det bästa av dem, eller be om råd direkt av oss.


Matti Tarkka

Professor, TAYS Hjärtcentrum

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER