Valfrihet

Expertens blogg

Prognosen är ljus inom barncancervården

nov 5, 2015

Cancer är inte en barnsjukdom. I Finland konstateras cirka 30 000 nya cancerfall per år, men endast 150 av dem som insjuknar är under 15 år. Cirka en tredjedel av cancerfallen bland barn och ungdomar utgörs av akut leukemi, resten är fasta tumörer i centrala nervsystemet eller på andra ställen i kroppen. Tumörer som drabbar barn bildar ett brett spektrum och det finns ett par hundra olika cancerdiagnoser.

Cancersjukdomar hos barn är i regel helt annorlunda än hos vuxna. Prognoserna avviker också – i positiv bemärkelse. Drygt 80 procent av de barn som insjuknat i cancer kan botas permanent. Beskrivande är att syftet med behandlingen av cancer hos barn oftast är att slå ut cancertumören på en gång och helt och hållet. Det här målet strävar man också oftast efter vid återkommande cancer.

För endast några tiotal år sedan innebar cancer hos barn svår sorg. Till exempel beträffande leukemi fanns det ingen fungerande behandling förrän i början av 1960-talet då man började utveckla den nuvarande cellgiftsbehandlingen. Därefter har utvecklingen gått snabbt och alldeles under de senaste åren har de vetenskapliga framstegen varit särskilt stora inom just cancervården. Den tekniska omvälvningen gör det möjligt att på en dag till ett rimligt pris undersöka hela arvsmassan hos en individ. Trots att denna teknik ännu inte är vardagsteknik, börjar visionen om en helhetsmässig och individuell cancervård skönjas. Det här utgör en hållbar grund för planering av patientspecifik vård i framtiden.

Cancerdiagnostik grundar sig på samarbete mellan olika yrkesgrupper: barncancerläkaren eller kirurgen tar vävnadsprov, patologen undersöker det i mikroskop och genetikern sållar fram fel i arvsmassan. När man kombinerar dessa med bild- och laboratorieundersökningar får man en heltäckande bild av sjukdomen och dess utbredning.

Barnhematologiska och -onkologiska enheten vid Tammerfors universitetssjukhus diagnostiserar, vårdar och följer upp barn med cancersjukdomar från hela Finland.  I och med valfriheten inom specialiserad sjukvård kommer patienter allt oftare också från sjukvårdsdistrikt utanför Tays ansvarsområde.

Vi har nyligen analyserat cancervården av barn på Tays. Till vår glädje kan vi konstatera att våra vårdresultat ligger på en utmärkt västerländsk nivå. Vi erbjuder förutom värme, vård och omsorg även högklassiga behandlingar enligt de främsta internationella behandlingsprogrammen.


Olli Lohi

Olli Lohi

avdelningsöverläkare, docent, TAYS Barnhematologiska och -onkologiska enheten

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER