Valfrihet

Expertens blogg

Tays har stark kompetens inom gynekologisk robotkirurgi

nov 23, 2015

Den första robotassisterade operationen i Finland utfördes på Tays i december 2008. Operationen utfördes av urologer och det var frågan om radikalt avlägsnande av prostata på grund av cancer. I mars följande år började gynekologer på Tays, också som de första i Finland, utföra robotassisterade operationer. Fram till slutet av november 2015 har man genomfört 566 gynekologiska robotoperationer, de flesta av dem har varit canceroperationer.

Användning av operationsrobot ger många fördelar. Arbetet i operationsområdet är exakt tack vare tredimensionell bild och mångfaldig förstoring. Robotinstrumenten upprepar exakt kirurgens handrörelser och med instrumenten kommer man bättre åt svårtillgängliga områden än med traditionella titthålsmetoder. Roboten är outtröttlig och kamerabilden såväl som hjälpinstrumenten hålls på plats i oändlighet, om kirurgen så önskar. Även omfattande objekt kan behandlas utan problem. Fetma är ett ökande problem, som försvårar vården av cancerpatienter. Tack vare långa instrument och den ovan nämnda outtröttliga tekniken kan vi även operera patienter med betydlig övervikt. Många av dem skulle i annat fall inte kunna opereras.

Prostatakancer är den vanligaste cancerformen hos män och en radikal prostatektomi (avlägsnande av prostatan) är den vanligaste åtgärden med robotteknik. Erfarenheterna av operationstekniken byggs på snabbt. Gynekologiska cancersjukdomar är däremot inte lika vanliga. För att säkerställa tillräcklig kompetens har man koncentrerat gynekologiska canceroperationer till universitetssjukhusen. Hälften av de gynekologiska robotassisterade operationerna i Finland utförs i dag på Tays. De canceroperationer vi utför oftast är operationer av livmodercancer med hög risk, där man gör omfattande lymfkörtelborttagningar både i bäckenet och i närheten av aortan samt radikalt avlägsnande av livmodern och lymfkörtlar för behandling av cancer i livmoderhalsen. Operationerna utförs vanligen en dag i veckan och då opereras två patienter samma dag.

I Finland finns det operationsrobotar vid fyra universitetssjukhus. Endast i Kuopio saknas robotar ännu. Användningsområdena för robotar inom gynekologi varierar i hög grad. Robotkirurgerna genomgår en omfattande utbildning innan de får börja styra robotarna. Även mycket erfarna kirurger måste genomföra teoristudier av apparaten, övningsoperationer med modeller eller virtualsimulatorer samt se på en mängd videoinspelningar från operationer och öva i operationslaboratorier. Men det här är inte tillräckligt för att säkerställa en högklassig robotoperationsverksamhet. De övriga medlemmarna i operations- och anestesiteamet måste också ha kunskap om särdragen i robotkirurgi och kunna anpassa sina egna arbetsuppgifter till detta. Endast på så sätt kan operationerna förlöpa rutinmässigt även när ofrånkomliga problemsituationer uppstår.

Man kan säga att robotkirurgi ger utmärkta resultat endast när hela teamet arbetar engagerat och målmedvetet. Därför har Tammerfors blivit Finlands ledande centrum inom robotkirurgi och ett ställe dit man kommer för att inhämta kunskaper och tips.


Reita Nyberg

Specialist i kvinnosjukdomar och förlossning, Tammerfors universitetssjukhus

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER