Valfrihet

Expertens blogg

Sköldkörtelproblem är vanliga, men de kan avhjälpas

dec 17, 2015

Sköldkörtelhormonerna reglerar kroppens ämnesomsättning, dvs. hur effektivt kroppens celler fungerar, hur mycket energi de använder och hur mycket värme de alstrar.

Överfunktion i sköldkörteln förekommer hos 2,5 procent av kvinnorna och hos 0,6 procent av männen. För behandling av överfunktion i sköldkörteln används läkemedelsbehandling, radiojodbehandling eller operation. Den läkare som ställer diagnosen påbörjar medicinering som dämpar sköldkörtelns funktion och skickar en remiss till endokrinologen, dvs. en läkare som är specialiserad på sjukdomar i hormonproducerande (endokrina) organ.

Den slutliga behandlingsformen ska väljas individuellt, eftersom alla behandlingar har både för- och nackdelar. Överfunktion i sköldkörteln ökar risken för att patienten ska insjukna eller dö i hjärt- och kärlsjukdomar. På Tays bedrivs forskning på internationell nivå om vilka effekter överfunktion i sköldkörteln har på patientens prognos. Patientens prognos och livskvalitet kan förbättras med god och aktiv vård och uppföljning. På Tays har sköldkörtelskötaren hand om uppföljningen av patienterna och patienterna kan lätt kontakta hen. Vi följer systematiskt med effekterna av sköldkörtelpatienternas behandlingar.

För behandling av underfunktion i sköldkörteln används sköldkörtelhormon, dvs. tyroxin. Cirka 300 000 finländare använder läkemedel på grund av underfunktion i sköldkörteln. Antalet patienter som använder sköldkörtelpreparat har tredubblats under de senaste 15 åren. I synnerhet behandling av lindrig underfunktion i sköldkörteln har blivit vanligare. Vid lindrig underfunktion i sköldkörteln prövar man behandling med tyroxin om patienten har symtom som passar in på underfunktion, högt kolesterol, stor sköldkörtel eller önskan om att få barn. Inlednings- och uppehållsdosen för tyroxin beräknas och justeras individuellt. Vissa patienter upplever att de inte mår bra trots tyroxinbehandling. Då kan det vara frågan om att tyroxinet upptas dåligt, andra mediciner inverkar eller det finns andra faktorer som orsakar trötthet. Järn- och kalkpreparat samt preparat mot halsbränna och östrogenbehandling kan öka behovet av tyroxin. Om man inte hittar någon orsak till patientens ohälsa, kan man remittera patienten till en endokrinolog för utprovning av kombinationsbehandling med tyroxin och trijodtyronin. T3, dvs. trijodtyronin är ett kortverkande sköldkörtelpreparat som lätt orsakar överdosering av sköldkörtelhormon och därmed hjärtproblem. Därför krävs det sakkunskap och noggrann uppföljning vid användning av T3.

I Finland finns det cirka 6 600 kvinnor och cirka 1 600 män med sköldkörtelcancer. Symtomen på cancer är en smärtfri svullnad på halsen. Om ultraljudsassisterad finnålsbiopsi väcker misstanke om en elakartad förändring avlägsnas patientens sköldkörtel genom operation. Patienten får också ofta behandling med radiojod för att förebygga återfall av cancer. Tidigare fick alla patienter dessutom sköldkörtelhormon i höga doser för att förebygga återfall av cancer. Ny forskning visar att en allt för aktiv behandling av lågriskpatienter med radiojod och sköldkörtelhormoner kan orsaka mer skada än nytta för patienten. Därför ska behandlingen av sköldkörtelcancer utprovas individuellt. För en säker och lyckad behandling behövs det ett nära samarbete mellan en erfaren sköldkörtelkirurg, en onkolog och en endokrinolog. Det är inga problem på Tays!

 


Saara Metso

docent, Tammerfors universitetssjukhus

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER