Valfrihet

Expertens blogg

Gastroenterologi och gastrokirurgi: enhetligt samarbete

jan 26, 2016

Gastroenterologiska området ansvarar för behandling av sjukdomar i magen, tarmen, levern och bukspottkörteln. Inom ansvarsområdet samarbetar experter inom specialområdena gastroenterologi och gastrokirurgi. Inom gastroenterologi sysslar man inte uteslutande med endoskopier och inom gastrokirugi inte uteslutande med operationer.

Stora patientgrupper är till exempel patienter med elakartade sjukdomar i bukområdet, inflammatoriska tarmsjukdomar och kroniska leversjukdomar. Vid behandling av dessa sjukdomar kan patienten använda sin rätt att välja vårdgivare. En ganska stor del av patienterna kommer till sjukhuset som jourpatienter och då har de inte möjlighet att välja vårdgivare.

Hos oss har samarbetet mellan gastroenterologi och gastrokirurgi inom gastroenterologiska ansvarsområdet kommit längst i Finland. Vi har jobbat tillsammans i tio år redan och erfarenheterna är goda. Förutsättningen för god patientvård är ofta ett nära samarbete mellan olika experter. Svåra patientfall tas upp på gemensamma möten där vi beaktar alla möjliga faktorer i vården av patienten. I mötena deltar specialläkare och specialiserande läkare inom området, expertskötare och annan personal, samt vid behov specialmedarbetare som till exempel näringsterapeuter. På så sätt säkerställer vi att vården är effektiv och förenlig med de nyaste medicinska rekommendationerna. Ett typisk exempel är inflammatoriska tarmsjukdomar där patienten behöver läkemedelsbehandling, näringsterapi och vid behov operation i rätt tid.

Ansvarsområdet har den beredskap och erfarenhet som behövs för att behandla krävande och sällsynta sjukdomar. Som den tidigare överläkaren inom gastrokirurgi sade finns det varken svåra eller lätta operationer, utan endast operationer som man har utfört och sett mycket eller litet av. Tillräcklig erfarenhet är en bra förutsättning såväl vid operationer som inom vården överlag.

Inom ansvarsområdet bedrivs aktiv forskning som kan utnyttjas i vården för patientens bästa. Utbildning inom medicin och vård hör till vår dagliga verksamhet.


Pekka Collin

överläkare, ansvarsområdeschef, Tammerfors universitetssjukhus

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER