Valfrihet

Expertens blogg

Vi är föregångare inom neuromodulationsbehandlingar

aug 10, 2016

Med neuromodulation avses åtgärder, där nervers funktion regleras med elstimulering eller läkemedelspumpar. Neuromodulation kan användas vid behandling av epilepsi, psykiska sjukdomar, smärta och spasticitet.

I denna blogg har Jukka Peltola tidigare skrivit om djup hjärnstimulering (DBS), som används till exempel för att lindra psykiska sjukdomar, och om stimulering av vagusnerven (VNS) vid behandling av epilepsi.

I de neuromodulationsbehandlingar som ges på Tays ingår också två andra grupper utöver de ovan nämnda.  Vår största patientgrupp är smärtpatienter. I en smärtpatients ryggmärg placeras en stimulator som ger elstimulering och som på så sätt lindrar smärtan. Vi har ungefär 50 sådana patienter per år.

Därutöver vårdar vi patienter som lider av en svår spasticitet till följd av skador i ryggmärgen. Symptomet benämns också förhöjd muskeltonus. Spasticitet kan lindras med en läkemedelspump som installeras under huden. 

Vi är på många sätt föregångare inom neuromodulationsbehandlingar i Finland och även i Europa, och utvecklingen av behandlingarna har legat i topp på den neurokirurgiska enheten sedan 1980- och 1990-talen. Själv fick jag installera Finlands första programmerbara läkemedelspump 1992. Vad gäller antalet genomförda operationer ligger vi i topp i Finland. Kompetensen och erfarenheten ökar när man genomför ett stort antal operationer. Vi kommer i snabb takt att bli ett betydande neuromodulationscenter på landsnivå.

I början av 2016 började två neuromodulationsskötare på Tays och deras uppgift är bland annat att fylla och reglera läkemedelspumpar. Verksamheten har startat på ett utmärkt sätt och skötarna är mycket engagerade i sitt arbete. För patienterna är detta en god och smidig service: de kan ringa direkt till en bekant skötare och snabbt få mottagningstid. 

Åtgärdsradiologi har också långa traditioner i behandling av neurologiska sjukdomar på Tays. På 1980-talet genomförde Tays de första endovaskulära eller intravenösa hjärnblodkärlsingreppen, och för närvarande vidareutvecklar vi samarbetet mellan åtgärdsradiologi och neurokirurgi för att nå en toppnivå. Det gemensamma kompetenscentret för kärlkirurgi och åtgärdsradiologi får lokaler i D-byggnaden 2020 när byggnaden blir färdig på Tays entrésida. Detta innebär till och med revolutionära förändringar i behandlingen av patienter som lider av cirkulationsrubbningar. När en patient kommet till kompetenscentrets undersökningsbord, flyttas patienten inte till något annat ställe, utan alla undersökningar och behandlingar görs på ett och samma ställe. De nya lokalerna och verksamhetsmodellerna har planerats för patienternas bästa i åratal.

Neuromodulationer är en relativt liten del av neurokirurgiska ansvarsenhetens verksamhet. Till de vanligaste sjukdomarna som vi behandlar hör degenerationssjukdomar i halsryggen, hjärnskador, hjärnblödningar och hydrocefalus. Vi ligger i topp i Finland när det gäller operationer av skador i halskotpelaren.  Inom ramen för rätten att välja vårdställe har vi ett flertal patienter som lider av långvariga sjukdomar och vill bevara den bekanta och trygga vårdrelationen, även om hemorten blir en annan.


Pauli Helén

Pauli Helén

avdelningsöverläkare, docent i neurokirurgi, Tammerfors universitetssjukhus

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER