Valinnan vapaus

Asiantuntijan blogi

Valinnanvapauden sivuvaikutuksia

loka 11, 2013

Jos potilas saa valita myös lääkkeen, kuka vastaa julkisen terveydenhuollon kustannuksista ja vaikuttavuudesta, kysyy professori Anja Tuulonen.

Valinnanvapaus on lähtökohtaisesti hyvä asia. Kaikkiin hyviin asioihin liittyy kuitenkin sivuvaikutuksia.

Suomessa on vuosikausia käytetty silmän ikärappeuman hoitoon lääkettä, joka ei ole siihen varsinaisesti tarkoitettu. Lääkettä ei siis ole rekisteröity silmäsairauden hoitoon. Sillä voidaan kuitenkin hoitaa sairautta yhtä hyvin kuin lääkkeellä, joka on tähän sairauteen varsinaisesti rekisteröity. Tuo rekisteröity lääke on monin verroin kalliimpi kuin edullisempi yleisesti julkisessa terveydenhuollossa käytetty lääke, niin sanottu off label –lääke. Lääkkeiden vaikuttavuudessa ei ole eroa mutta hinnassa on.

Oikeusasiamiehen mukaan julkisen terveydenhuollon olisi nyt kuitenkin käytettävä kalliimpaa ja sairauteen rekisteröityä lääkettä tai pyydettävä halvan lääkkeen käyttöön suullisen luvan lisäksi kirjallinen lupa potilaalta.  Julkinen terveydenhuolto tarvitsisi tähän vähintään 5-15 miljoonaa euroa lisää rahaa vuosittain - enimmillään jopa 50 miljoonaa, jos kaikki edullisella lääkkeellä hoidetut potilaat päättäisivät vaatia itselleen kalliimman lääkkeen. Vaikuttavuus ja laatu eivät kuitenkaan tästä yhtään paranisi. Päinvastoin, paitsi ikärappeuman myös muiden silmäsairauksien hoitoon pääsy heikentyisi, kuten on käynyt esimerkiksi Ruotsissa.

Silmän kostea ikärappeuma on yleensä ikäihmisten vaiva. Se aiheuttaa silmäsairauksista eniten näkövammaisuutta. On täysin ymmärrettävää, että sairauden hoitoon kehitetyn lääkkeen myyjää houkuttelevat kasvavat markkinat, etenkin kun potilas ei itse lääkettä maksa. Potilaalle tämä on yksi uusi lupamenettely ja valintatilanne, johon pitää perehtyä. Osalla potilaista voi olla hyvin haasteellista perehtyä asiaan, josta esitetään toisistaan poikkeavia ja dramaattisia näkemyksiä riippuen siitä, mitä tavoitellaan.

Käytännössä potilaalla on vapaus valita kalliimman ja edullisemman lääkkeen väliltä. Mitä useampi valitsee kalliimman lääkkeen, sitä harvempaa on mahdollisuus verovaroin hoitaa. Tähän mennessä tehdyn 15 000 pistoksen sijaan olisimme Taysissa voineet antaa vain 900 pistosta, jos kaikki potilaat olisivat valinneet kalliimman lääkkeen.

Valinnanvapaudenkin tulee edistää laatua ja vaikuttavuutta.

Julkisen terveydenhuollon tulee olla paitsi laadukasta ja vaikuttavaa, myös yhteiskuntavastuullista eli kyetä turvaamaan kaikille perustuslain edellyttämät palvelut.


Anja Tuulonen

Professori, vastuualuejohtaja, Tays Silmäkeskus

JAA VERKOSSA:

KERRO MIELIPITEESI

KOMMENTIT