Valfrihet

Expertens blogg

Smidig kontakt med experter inom cancervården

feb 20, 2017

Frågorna och orosmomenten dyker ofta upp i tankarna vid tider då sjukhuspersonalen inte är anträffbar, till exempel under tidiga morgontimmar när man ligger sömnlös. I vårdstigen vid cancer är flera yrkesutbildade personer från olika vårdenheter inblandade, och varje ny kontakt innebär ett nytt telefonnummer. Det kan vara både svårt och krångligt för patienten att försöka få tag på vårdpersonalen telefonledes.

För att underlätta kontakterna med experterna inom cancervården beslutade man vid Birkalands sjukvårdsdistrikts internetpoliklinik att testa mobilappen Noona som ny kontaktkanal. Med appen Noona kan patienten meddela sjukhuset om sitt mående till och med mitt i natten. Skötaren svarar på sin arbetstid, oftast inom ett dygn. Om symtomen verkar kritiska, kan den smarta tjänsten uppmana patienten att kontakta jourmottagningen redan innan skötaren svarat.

Appen började testas hos bröstcancerpatienter i uppföljningsskedet, som ofta upplever att de blir lämnade mycket ensamma när behandlingarna slutförts och den viktiga och trygga kontakten med vårdpersonalen upphör. Efter de positiva erfarenheterna som man fick har man nu utvidgat verksamheten så att appen testas med bröstcancerpatienter i alla skeden av vårdstigen, från bröstcanceroperationen, via cytostatika- och strålbehandling till uppföljning. Tack vare tjänsten har bröstcancerpatienten samma kontaktkanal under hela vårdstigen, även om vårdenheten och de yrkesutbildade personerna inom vården byts ut. Appen testas nu också i uppföljningen av strålbehandlingsfasen hos patienter med prostatacancer och uppföljningen av patienter med gynekologisk cancer.

I fortsättningen kommer man att mer omfattande testa hur Noona lämpar sig för uppföljning av patientens mående och biverkningar under behandlingen med cancermediciner. Många behandlingar med cancermediciner kan ge allvarliga biverkningar och det är ytterst viktigt att vårdpersonalen vet hur patienten mår under behandlingens gång.

Kort sagt handlar användningen av appen Noona framför allt om patientens sinnesro. Patienten får sinnesro när hen får en systematisk uppföljning och tag på experterna inom cancervården. När patienten använder Noona slipper hen köer och kontakten är inte bunden till tid eller plats. På så sätt har man tagit cancerkliniken till patientens närhet och vardag.


Maarit Bärlund

Ledare för pilotprojektet, biträdande överläkare, ansvarsområdet för cancervård

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER

Johan Andersson - 2017-03-28

Hej, min fru drabbades av tjock-/ändtarmscancer 2012 och fick strål- och cytostatikabehandling 2013 samt opererades då. År 2014 avslutades behandlingen och uppföljning påbörjades. Uppföljningsintervallet som först var 3 månader och 6 månader förkortades och blev under 2014 12 månader. Under våren 2015 efter 1 år utan kontroll och friskförklaring konstaterades cancerblodvärdena vara förhöjda och metastaser i bl a höftmusklerna. Jag visste redan då om Noona och undrade varför inte en kontinuerligare och tätare uppföljning hade ordnats. Under ett år utan uppföljning hinner mycket hända och det hade varit en liten kostnad att tidigare kunna ingripa då istället för att utsätta patienten i ett försvagat tillstånd för fortsatta cytostatikakurer. Vad är tidtabellen för Noona att kunna tas ibruk i Helsingfors/Mejlans? Mvh Johan Andersson