Valinnan vapaus

Asiantuntijan blogi

Lasten uusia syöpälääketutkimuksia Tampereella

huhti 20, 2017

Syöpä on lapsilla ja nuorilla onneksi harvinainen tauti. Syytä syövän syntymiseen ei tiedetä. Viime aikoina huomiota ovat herättäneet tutkimukset, joissa aikuisten syöpiin on liitetty yllättävän usein ”huono onnen” leima. Tämä ei muuta miksikään sitä tosiasiaa, että elintavoilla on vaikutusta: ajatellaanpas vaikkapa tupakointia, runsasta alkoholin käyttöä tai ihon toistuvaa, varomatonta käräyttämistä kesähelteillä tai ulkomaanmatkoilla. Lasten pahanlaatuisissa kasvaimissa elintavoilla ei ole samanlaista merkitystä. Varsinaisia syytekijöitä tiedetään oikeastaan hyvin vähän. Tuoreessa Blood-tiedelehden julkaisussa havaittiin akuuttia lymfoblastista leukemiaa sairastavilla tavanomaista useammin sytomegaloviruksen aiheuttamaa viremiaa – mutta tässäkin syy-yhteys leukemiaan jäi näyttämättä toteen. Niin kauan kun syyt ovat epäselviä, ei ennaltaehkäisy ole mahdollista.

Keskittykäämme siis hyvään hoitoon. Ja hyvää se länsimaissa ja Suomessa onkin. Enemmän kuin neljä viidestä paranee. Monet tosin maksavat siitä hintaa, sillä kahdella kolmasosalla syöpähoidot saaneista havaitaan haittavaikutuksia. Heistä joka toisella on vakavia sellaisia. Lisäksi viidesosalla taistelu päättyy ennenaikaisesti häviöön. Hoitojen kehitykselle on siis monenlaista tarvetta. Niihin tauteihin, joihin ei ole purevaa hoitoa, tarvitaan uusia avauksia. Ja haittavaikutuksia tuottaviin hoitomuotoihin kaivataan korvaavia lähestymistapoja.

Olemme ensimmäisenä Suomessa perustaneet lasten kliinisen varhaisvaiheen lääketutkimuskeskuksen. Se aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa. Keskuksessa toimivat tällä hetkellä osa-aikaisesti tutkimussairaanhoitaja ja -lääkäri. Keskuksen tarkoituksena on luoda varhaisen kehitysvaiheen lääketutkimusten vaatimat puitteet ja prosessit niin, että keskuksella on valmiudet tehdä laadukkaita lääketutkimuksia potilaiden turvallisuus huomioiden. Varhaisvaiheen lääketutkimuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sellaista tutkimusta, jossa uusiutuneesta kasvaimesta on saatu selville syöpäsolun perimäaineksen virhe, johon olisi tarjolla virhettä paikkaava lääkehoito. Vaikka tällaiset tutkimukset eivät välttämättä tuo tutkimukseen osallistuvalle lopullista parantavaa apua, ne auttavat kuitenkin hoitojen kehittämisessä askeleen eteenpäin.

Tutkimukset toteutetaan useimmiten laajoina kansainvälisinä hankkeina, koska potilaita on vähän ja kokemuksen kerryttäminen on hidasta. Keskuksemme tutkimuksiin voi tulevaisuudessa osallistua kaikkialta Suomesta. Tutkimuskeskuksessamme tehdään myös esimerkiksi diabetekseen ja vatsasairauksiin liittyviä lääketutkimuksia. 


Olli Lohi

osastonylilääkäri, dosentti, Tays, lasten hematologian ja onkologian yksikkö

JAA VERKOSSA:

KERRO MIELIPITEESI

KOMMENTIT