Valinnan vapaus

Asiantuntijan blogi

Imetyksestä hyvät eväät elämään

syys 20, 2018

Taysin synnytyssalissa ja -vuodeosastoilla otettiin vauvamyönteiset periaatteet johtotähdeksi noin viisi vuotta sitten. Se tarkoittaa, että näiden vuosien aikana olemme toden teolla panostaneet imetysohjaukseen ja imetyksen onnistumisen tukemiseen. Viisi vuotta ei ole kovin pitkä aika, kun puhutaan asenteiden ja rutiinien muutoksesta, mutta työ on kantanut hyvin hedelmää. Suunta on oikea!

Vauvamyönteisyys-termi herättää joskus kysymyksiä. Synnytyssairaalassa käsite tarkoittaa erityisesti imetyksen suojelemista, edistämistä ja tukemista. Vauvamyönteisyyttä arvioidaan Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Unicefin kriteereillä.

Tavoitteenamme on saada lähivuosien aikana WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisyys-sertifikaatti Taysiin. Sertifikaatti voidaan myöntää synnytyssairaalalle, joka sitoutuu toteuttamaan kaikkia vauvamyönteisyysohjelman määrittelemiä imetystä tukevia käytäntöjä. Sairaalan tulee tarjota yhdenmukaista ja laadukasta ohjausta sekä tukea vastasyntyneen tarpeisiin vastaamisessa ja ruokinnassa.

Mitä imetyksen tukeminen synnytyssairaalassa tarkoittaa käytännössä? Esimerkiksi näitä seikkoja:

  • Imetyksen tukeminen ja imetysohjaus alkavat jo raskausaikana. Raskausaikana pidempään osastohoidossa oleville laaditaan oma henkilökohtainen imetyssuunnitelma äidin toiveiden ja ajatusten perusteella.
  • Vastasyntyneet pääsevät ihokontaktiin vanhemman kanssa. Ihokontaktissa on hyvä aloittaa tutustuminen kohdun ulkopuoliseen elämään, ja siitä on monia hyötyjä sekä vauvalle että vanhemmille. Vastasyntyneitä ei enää kääritä tiukkoihin kapaloihin, vaan vauva saa tutustua ympäristöönsä rauhassa, omia käsiään käyttäen.
  • Synnyttäneiden osastoilla ja potilashotellin Perheonnessa äiti ja vauva saavat olla ympärivuorokautisesti yhdessä. Perheonnessa ja osaston perhehuoneissa myös isällä tai tukihenkilöllä on mahdollisuus olla läsnä koko ajan. Vierihoito edistää vanhempien ja vauvan välisen varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä ja imetyksen onnistumista. Vierihoidossa vauva on helppo ottaa ihokontaktiin. Kun vauva on vierihoidossa, äiti oppii seuraamaan vauvan viestejä ja vastaamaan niihin. On tärkeää, että vauva saa imeä rintaa aina halutessaan.
  • Neuvomme ja ohjaamme imetyksessä heti ensi-imetyksestä lähtien. Ensi-imetys onnistuu yleensä parhaiten, kun vauva saa itse hakeutua rinnalle rauhassa ja omaan tahtiin. Sairaala-aikana on hyödyllistä oppia hyvä imetysasento ja vauvan hyvä imemisote sekä tunnistaa, millaista tehokas imu on. Kun nämä taidot saa haltuun, kotona on helpompi jatkaa harjoittelua ja omien imetysrutiinien etsimistä.
  • Oman äidin maito riittää yleensä ainoaksi ravinnoksi terveelle ja täysiaikaiselle vauvalle, kunhan vauva pääsee rinnalle aina halutessaan. Joskus on kuitenkin tilanteita, joissa jonkin lääketieteellisen syyn vuoksi vauva saattaa tarvita lisämaitoa. Lisämaito kannattaa antaa vauvalle esimerkiksi mukista hörpyttämällä. Tutin antamista kannattaa välttää imetyksen ensimmäisten viikkojen ajan. Tutin imeminen saattaa häiritä vauvan rinnalla imemisen opettelua ja vähentää vauvan rinnalla viettämää aikaa.

Imetys on luonnollinen ja normaali tapa ruokkia vauva, mutta kaikesta sen luonnollisuudesta ja tavallisuudesta huolimatta se ei aina ole helppoa. Vaikka imetyksestä puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän, voivat vauvan tiheän imemisen vaiheet ja imetyksen normaaliin käynnistymiseen liittyvät haasteet tuntua joskus raskailta ja haastavilta. Imetyksen onnistumiseen tarvitaan tukea ja ohjausta sekä imetysluottamusta. Taysissa haluamme tukea tämän luottamuksen löytämisessä ja tarjota hyvät eväät elämään.


Kätilö Jenni

Jenni Rainio

kätilö, Tampereen yliopistollinen sairaala

JAA VERKOSSA:

KERRO MIELIPITEESI

KOMMENTIT