Valinnan vapaus

Asiantuntijan blogi

Valinnanvapaus parantaa laatua

marras 6, 2013

Tekonivelleikkauksia tehdään Suomessa 65 yksikössä yhteensä 20 000 kappaletta vuodessa. Valinnanvapauden myötä laatu ja saatavuus paranevat, koska kilpailu kovenee.

Meillä Tekonivelsairaala Coxassa on vuosien kokemus valinnanvapaudesta Taysin erityisvastuualueella. Valinnanvapauden mahdollistamana potilaita on tullut sata vuosittain ja näistä potilaista noin puolet on ohjattu leikkaukseen.

Vuonna 2007 aloitettu kokeilu on ollut positiivinen kokemus. Potilaat eivät ole kokeneet matkaa ongelmana, koska leikkaus tehdään vain kerran 15 vuodessa. Potilaiden tyytyväisyyden lisäksi valinnanvapaus on aiheuttanut sen, että siellä, mistä potilaat tulevat, on lisätty resursseja, ja näin kaikkien tekonivelpotilaiden asema on parantunut.

Alallamme on jo pitkään tiedetty, että yksiköiden tekemä leikkausmäärä on laadun kannalta olennainen. 500 leikkausta vuosittain yksikössä ja yli sata leikkausta yhdellä ortopedillä vuosittain kasvattaa yksikön toimintavarmuutta. Sekä ortopedillä että kuntoutuksesta huolehtivalla henkilökunnalla on oltava tarpeeksi kokemusta ja hyvä tuntuma hoitoon. Näin ongelmatapauksetkaan eivät tule yllätyksenä.

Pieni yksikkö ei silti ole automaattisesti huono. Yhden lääkärin tiimi voi toimia loistavasti, kun se hoitaa perusleikkauksia ja siirtää vaikeammat tapaukset isompaan yksikköön. Tärkeää on, että ainakin vaativat uusintaleikkaukset keskitetään isoihin yksiköihin.

Ulkomailla valinnanvapautta on toteutettu jo vuosia ja siellä on nähtävissä positiivisia vaikutuksia.

Ennen kaikkea toimintamallin on huomattu lisäävän hoidon laatua, koska potilaat voivat tutkia nettisivuilta sairaaloiden laatututkimuksia ja tehdä itse päätöksensä hoitopaikastaan.

Siinä missä laatu ja saatavuus vaikuttavat päätökseen siihen vaikuttaa myös hyvin toimiva puskaradio. Kun naapuri kertoo saaneensa erinomaista hoitoa vaikkapa meillä Coxassa, voi potilas luottavaisemmin turvautua juuri meidän tarjoamiin palveluihin.  

Tekonivelleikkauksissa oikea-aikaisuus on tärkeämpää kuin nopeus. Olennaista on, että hoidon arvio päästään tekemään nopeasti ja saadaan selville, kuka tarvitsee hoitoa nopeasti ja kuka voi odottaa vuoden tai kaksi muiden hoitokeinojen avulla.

Saatavuus, laatu sekä hyvä kohtelu ovat meille hyvän hoidon perusta. Coxassa on jo valmius vastaanottaa vuoden 2014 alusta potilaita ympäri Suomea.


Tarmo Martikainen

Tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtaja

JAA VERKOSSA:

KERRO MIELIPITEESI

KOMMENTIT