Valfrihet

Expertens blogg

Valfrihet är bra för kvaliteten

nov 6, 2013

I Finland görs totalt 20 000 ledplastikoperationer per år vid 65 enheter. Patientens valfrihet har en positiv effekt på kvaliteten och tillgängligheten, eftersom konkurrensen blir hårdare.

Vi på Ledprotessjukhuset Coxa har flera års erfarenhet av valfrihet inom Tays specialupptagningsområde. Vi har haft ett hundratal patientkontakter per år tack vare valfriheten och cirka hälften av dessa patienter har tagits in för operation.

Experimentet som lanserades 2007 har utfallit positivt. Patienterna har inte upplevt avståndet som ett problem, eftersom de är i behov av operation endast en gång vart 15:e år. Utöver nöjda patienter har valfriheten åstadkommit en resursökning på patienternas hemorter och på så sätt har alla ledprotespatienter fått det bättre.

På vårt område har vi redan länge varit medvetna om att antalet operationer i en enhet är avgörande för kvaliteten. När en enhet hanterar 500 operationer per år och en ortoped utför över hundra operationer per år så blir säkerheten bättre. Både ortopederna och rehabiliteringspersonalen ska ha tillräckligt med erfarenhet och goda kunskaper om vården och behandlingen. Då står de inte handfallna om det uppstår överraskningar.

Detta innebär inte att en liten enhet automatiskt skulle vara dålig. Ett team med en läkare kan fungera utmärkt, när det tar hand om rutinoperationer och remitterar de svårare fallen till en större enhet. Det är ändå viktigt att åtminstone krävande reoperationer centraliseras till stora enheter.

Utomlands har man haft valfrihet redan i flera år, med positiva resultat.

Framför allt har vårdmodellen visat sig höja kvaliteten på vården och behandlingen, eftersom patienterna kan jämföra sjukhusens kvalitetsbetyg på webben och själva besluta var de vill vårdas.

Kvalitet och tillgänglighet påverkar patienternas val, och det gör också djungeltelegrafen. När grannen berättar om sina goda erfarenheter av vård exempelvis hos oss på Coxa, så kan patienten sätta större tillit till våra tjänster.  

När det gäller ledplastikoperationer är det viktigare att de utförs vid rätt tidpunkt än att de utförs snabbt. Här gäller det att vårdbedömningen görs snabbt för att utreda vem som har ett akut vårdbehov och vem som kan vänta ett eller två år med hjälp av andra vårdalternativ.

Hos oss utgör tillgänglighet, kvalitet och gott bemötande grunden för god vård och behandling. Coxa har den beredskap som behövs för att ta emot patienter från hela Finland från och med början av 2014.


Tarmo Martikainen

verkställande direktör för Ledprotessjukhuset Coxa

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER