Valinnan vapaus

Asiantuntijan blogi

Potilashotelli on osa hyvää hoitokokonaisuutta

joulu 12, 2013

Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella sijaitsevassa Norlandia Care -potilashotellissa voivat yöpyä niin potilaat, omaiset kuin ketkä tahansa majoitusta tarvitsevat. Parin vuoden kokemukset hotellista ovat osoittaneet potilaan kannalta monia hyötyjä.

Potilashotelli on hyvä vaihtoehto silloin, kun osastohoito ei ole välttämätöntä. Potilas voi esimerkiksi tulla hotelliin ennen toimenpidettä, edellisenä päivänä, jolloin hän saa kunnolla levättyä ja toimenpidekin sujuu paremmin. Myös osastohoidon jälkeen potilashotellissa on turvallista majoittua ja seurata kuntoutumisen etenemistä. Olemme huomanneet, että potilas ottaa meillä itse vastuuta terveydestään ja kuntoutumisestaan ja että potilashotelli parantaa potilaan kokemusta hoidosta. Majoitus hotellissa voi olla pehmeä lasku kotiarkeen sairaalahoidon jälkeen.

”Majoitus potilashotellissa parantaa potilaan kokemusta hoidosta.”

Hotellimme suurimmat potilasasiakasryhmät ovat synnyttäneiden perheet, sydänpotilaat, syöpäpotilaat sekä lapsipotilaat perheineen. Taysissa synnyttävät äidit voivat valita osastohoidon sijasta potilashotellin perhehuoneen, jos äiti ja lapsi voivat hyvin. Hotellissa on oma kätilö perheiden apuna ja turvana, mutta olemme huomanneet, että usein isän läsnäolo on synnyttäneen tärkein tuki vauvan hoidossa.

Syöpäpotilaat saavat kaipaamaansa yksityisyyttä, kun he majoittuvat hotellissamme ja käyvät sitten sairaalassa viikkoja kestävissä hoidoissaan. Lapsipotilaiden vanhemmille potilashotelli mahdollistaa elämisen lapsen lähellä tämän sairaalahoidon ajan.

Erona tavalliseen hotelliin meillä on mahdollista saada majoituksen ajaksi turvaranneke, jota hälyttämällä saa kutsuttua luokseen vastaanotossamme päivystävän hoitajan. Muun muassa sydänyksikössä on myös pohdittu, voisivatko heidän työntekijänsä käydä tapaamassa potilaita hotellissa hoitojakson jälkeen.

Monet sairaalan yksiköt ovat kehittäneet toimintaansa ja pohtineet, miten potilaat voisivat hyötyä hotellista. Merkittävää on, että hotelliyöpyminen säästää kuluissa kolmanneksen, joskus jopa kaksi kolmasosaa verrattuna osastohoitoon. Säästöt menevät yksikön ja edelleen laskuttavan kunnan sekä potilaan itsensä eduksi. Valinnanvapauden kohdalla on tärkeää, että potilaat saavat vertailtavakseen toimintaa ja tuloksia kuvaavia sairaaloiden tunnuslukuja. Saatavuuden, laadun ja turvallisuuden lisäksi kokonaiskustannukset ovat olennainen osa valinnan perusteita.

Teemme yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin mutta myös kolmannen sektorin kanssa. Esimerkkinä kolmannelta sektorilta on Pirkanmaan syöpäyhdistyksen Arjen ystävä -toiminta, jonka kautta potilas voi saada juttuseuraa tai ihmisen viemään hänet vaikka kaupungille. Kaikessa yhteistyössämme pyrkimyksenämme on toimia potilaan parhaaksi.


Birgit Aikio

Norlandia Care -potilashotellin johtaja

JAA VERKOSSA:

KERRO MIELIPITEESI

KOMMENTIT