Valfrihet

Expertens blogg

Patienthotell hör till en god vårdhelhet

dec 12, 2013

Såväl patienter som andra som behöver inkvartering kan övernatta på patienthotellet Norlandia Care som finns på Tammerfors universitetssjukhus område. Patienthotellet har funnits i två år och det har gett patienterna många fördelar.

Patienthotellet är ett bra alternativ när patienten inte är i behov av vård på avdelning. Patienten kan till exempel ta in på hotellet dagen före ett ingrepp och vila ut, så löper också själva ingreppet bättre. Efter avdelningsvården är det också tryggt att bo på patienthotellet och följa med hur återhämtningen framskrider. Vi har konstaterat att patienterna tar mer ansvar för sin hälsa och återhämtning när de bor på patienthotellet och att de får en positivare vårdupplevelse. En tid på hotellet kan underlätta övergången till vardagen efter sjukhusvården.

”Inkvartering i patienthotell ger patienten en bättre vårdupplevelse."

De största patientgrupperna bland våra kunder är föderskors familjer, hjärtpatienter, cancerpatienter samt barnpatienter med familjer. På Tays kan föderskor i stället för vård på avdelning välja familjerum på patienthotellet, förutsatt att modern och babyn mår bra. På hotellet finns en barnmorska som stöd och hjälp för familjerna, men vi har konstaterat att det ofta är pappans närvaro som hjälper de nyblivna mammorna bäst.

Cancerpatienterna får den enskildhet de behöver när det bor på hotellet och går över till sjukhuset för behandlingar som kan pågå i flera veckor. Patienthotellet ger barnpatientens föräldrar möjlighet att vara nära barnet under den tid som barnet vårdas på sjukhuset.

Till skillnad från vanliga hotell kan man hos oss under vistelsen få ett larmarmband som är kopplat till den jourhavande sköterskan som finns i receptionen. Bland annat i hjärtenheten har man också övervägt att personalen skulle kunna titta till patienterna på hotellet efter vårdperioden.

Många enheter vid sjukhuset har utvecklat sina rutiner och tänkt på hur patienterna skulle kunna ha nytta av hotellet. Det bör nämnas att övernattning på hotellet kostar en tredjedel, ibland till och med två tredjedelar, mindre än vård på avdelning. Kostnadsbesparingen gynnar enheten och vidare den fakturerande kommunen och slutligen patienten själv. Med tanke på valfriheten är det viktigt att patienterna får se nyckeltal om sjukhusen som beskriver verksamheten och resultaten. Utöver tillgänglighet, kvalitet och säkerhet är de totala kostnaderna ett viktigt valkriterium.

Vi samarbetar med såväl den offentliga och den privata sektorn som med tredje sektorn. Ett exempel på det sistnämnda är Birkalands cancerförenings verksamhet ”Arjen ystävä”, där patienterna kan hitta pratsällskap eller någon som följer med ut på stan. Allt samarbete syftar till patientens bästa.


Birgit Aikio

direktör för patienthotellet Norlandia Care

DELA MED DIG PÅ WEBBEN:

KOMMENTERA

KOMMENTARER