Valfrihet

Expertens blogg


Sköldkörtelproblem är vanliga, men de kan avhjälpas

dec 17, 2015 / Saara Metso

Sköldkörtelhormonerna reglerar kroppens ämnesomsättning, dvs. hur effektivt kroppens celler fungerar, hur mycket energi de använder och hur mycket värme de... Läs mer ›


Tays har stark kompetens inom gynekologisk robotkirurgi

nov 23, 2015 / Reita Nyberg

Den första robotassisterade operationen i Finland utfördes på Tays i december 2008. Operationen utfördes av urologer och det var frågan... Läs mer ›


Olli Lohi

Prognosen är ljus inom barncancervården

nov 5, 2015 / Olli Lohi

Cancer är inte en barnsjukdom. I Finland konstateras cirka 30 000 nya cancerfall per år, men endast 150 av dem som... Läs mer ›


Neuromodulering i framkant på Tays

jul 3, 2015 / Jukka Peltola

Neuromodulering är en behandlingsform vid neurologiska och psykiska sjukdomar, med vilken man påverkar nervsystemets funktion genom att placera stimulatorer i... Läs mer ›


Kimmo Vihtonen

Ryggoperationer görs i samråd med patienten

jun 11, 2015 / Kimmo Vihtonen

Patienter som fritt kan välja vårdenhet väljer ofta Tammerfors universitetssjukhus (Tays) för sina ryggproblem, eftersom de uppskattar yrkesskickligheten hos ryggortopederna... Läs mer ›


Orsaken till hjärtrytmrubbningar bör alltid utredas

jan 7, 2015 / Heikki Mäkynen

Det är mycket viktigt att hjärtklappning, snabb puls eller rytmrubbningar som ger obehagliga volter i bröstet identifieras och diagnostiseras. Vissa... Läs mer ›