Valinnan vapaus

Hoitopaikkojen vertailu ja laatu

Suomessa on toistaiseksi vain hyvin vähän valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa eri sairaaloista.

Sairaaloiden verkkosivuilla julkaistaan hoitoon pääsyn tilastoja ja yhteenveto on koottu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille. THL:n sivuilla on tietoa myös potilasturvallisuudesta ja potilasvahingoista Suomessa.

Hoitoon pääsy Suomen erikoissairaanhoidossa THL ›

Hoitoon pääsy Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ›

97,3 prosenttia potilaista suosittelisi Taysia sairaalana läheisilleen:

Asiakastyytyväisyys Taysissa ›

Suomessa tekonivelleikkaukseen pääsee nopeimmin Tampereelle Coxaan. Hoitoon pääsyn odotusaika on Coxassa keskimäärin 34 vuorokautta.

Coxan tekonivelleikkausten laatutulokset

TAYS Sydänsairaalan hoitoon pääsyn ajat ja onnistuminen tehdyissä toimenpiteissä ›

Arvioi ja vertaile hoitopaikkoja THL ›

Tietoa potilasvahingoista Suomessa ›

http://valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/hoitopaikkojen_vertailu.jpg