Valinnan vapaus

Potilasturvallisuus sairaanhoitopiirissä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri käyttää potilaille tai henkilökunnalle tapahtuneiden vaaratapahtumien ilmoittamiseen HaiPro-järjestelmää. Henkilökunta ilmoittaa siihen myös läheltä piti –tilanteita, jotta henkilökuntamme oppii ehkäisemään vastaavat tilanteet jatkossa. Vaaratilanteista menee tieto yksikön esimiehelle, jonka vastuulla on tilanteen läpikäyminen henkilökunnan kanssa.

Jos epäilet potilasvahinkoa, ota mahdollisimman pian yhteyttä sinua hoitaneeseen yksikköön. Näin voitte yhdessä selvittää sairauden tai vamman hoitamiseen liittyvät sairaalan käytännöt. Keskustelun perusteella voidaan tarvittaessa tehdä potilasvahinkoilmoitus. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta potilaille.

Kaikki Tampereen yliopistolliseen sairaalaan vuodeosastolle tulevat aikuispotilaat seulotaan sairaalabakteeri MRSA:n kantajuudesta. Vuonna 2012 Taysissa todettiin yhteensä 39 MRSA-tartuntaa.