Valinnan vapaus

Voit valita myös Tekonivelsairaala Coxan ja Tays Sydänsairaalan

Hakeutuessasi Tampereen yliopistollisen sairaalan potilaaksi voit tulla hoidetuksi myös Tekonivelsairaala Coxassa ja Tays Sydänsairaalassa. Kaikki Taysin tekonivelpotilaat ja sydänpotilaat hoidetaan näissä sairaanhoitopiirin tytäryhtiöissä. Lähete kirjoitetaan silloin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

Potilaan valinnanvapaus ei suoraan koske yksityisiä lääkäriasemia tai muita yksityisiä terveydenhuollon hoitopaikkoja, elleivät ne ole tehneet sopimusta palvelun tuottamisesta kotikuntasi tai valitsemasi julkisen sairaalan kanssa. Jos kotikunnassasi on käytössä palveluseteli, voit valita hoitopaikkasi myös kunnan sopimien yksityisten palvelujen joukosta.

http://valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/coxa_yleiskuva.jpg

Tekonivelsairaala Coxa