Valinnan vapaus

Laki säätelee hoitoon pääsyaikaa

Lain mukaan sairaalan tulee arvioida potilaan hoidon tarve kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan. Jos arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on ar­viointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan.

Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinnanvapaus perustuu kotimaassa terveydenhuoltolakiin. EU:n potilasdirektiivin mukaan EU:n kansalaiset voivat vuoden 2014 alusta lähtien hakeutua hoitoon myös ulkomaille. Potilaalla on oikeus saada hoitoa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin hän saisi vastaavaa hoitoa kotimaassaan. Potilasdirektiivin mukaista hoitoa korvataan samoin periaattein kuin sairausvakuutus (Kela) korvaa hoidosta Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa. Hoidon kustannukset ja kunkin maat käytännöt esimerkiksi hoitovirheiden kohdalla on hyvä selvittää etukäteen.

Tutustu terveydenhuoltolakiin ja sen taustoihin ›
Lue lisää valinnanvapaudesta ›
Vertaile ja arvioi hoitopaikkoja ›