Valfrihet

Djup hjärnstimulering hjälpte att göra verklighet av ett dröm

Djup hjärnstimulering (DBS) gav Maiju Aalto från Ylöjärvi betydande lindring i epilepsisymtomen och gjorde det till slut möjligt för henne att bli mamma. I 10-årsåldern fick Maiju diagnosen epilepsi som berodde på en utvecklingsstörning i hjärnan under fosterstadiet. Som värst kunde hon drabbas av medvetslöshet och konvulsioner upp till femtio gånger om dagen.

– Jag slog mig flera gånger riktigt illa och måste vårdas på Tays. Sjukhuset började kännas som ett andra hem, minns Maiju Aalto (29).

Avdelningsöverläkare Jukka Peltola vid TAYS Ansvarsenheten för neurologi har ansvarat för vården av Maiju sedan hon var 16 år gammal. Läkaren har följt med flickan som växte upp till kvinna – och mor. Den svåra epilepsin behandlades länge med läkemedel. De skadade nervcellerna fanns i ett område som inte kunde opereras eftersom det skulle påverka funktionen i armar och ben eller minnet. Vagusstimulering mot symtomen avhjälpte inte heller situationen.

Slutligen gick man på Tays in för djup hjärnstimulering (Deep Brain Stimulation, DBS). Sommaren 2010 lades elektroder in i Aaltos hjärna på de ställen som behöver stimulering. Under huden på bröstmuskeln lades en stimulatordosa som sänder impulser till hjärnan. Stimulatordosan döljs under huden och kläderna.

– Efter operationen gick epilepsianfallen tillbaka och numera förekommer de inte ens varje dag. De är också mycket lindrigare än tidigare. Anfallen varar några sekunder och märks som pauser när Maiju talar, beskriver hennes man nuläget.

Aalto kommer in till Tays med några månaders intervaller för att låta justera elektroderna. Hemma har hon en liten apparat med vilken hon varje vecka kontrollerar att stimulatorns batteri fungerar. Batteriet har en livstid på några år och sedan måste det bytas ut.

DBS mot epilepsi endast på Tays

Tays inledde operationerna för DBS-stimulering av patienter med Parkinsons sjukdom 2009 och året därpå för patienter med svår epilepsi – som det första sjukhuset i Europa. I dag är Tays det enda sjukhuset i Finland som utför DBS-operationer på epileptiker och har därmed patienter från hela landet.

– Vi har också opererat några patienter som lidit av svåra darrningar. I september utförde vi även den första DBS-operationen i Norden på en depressionspatient, berättar specialistläkaren i neurokirurgi Timo Tähtinen.

På Tays utförs 15–20 DBS-operationer per år. Enligt Tähtinen har de flesta av patienterna mycket positiva erfarenheter av operationen.

alla berättelser ›