Valfrihet

En ny början på Hjärtsjukhuset

Sami Taivainen upplevde att han möttes med värme, glädje och omtanke på Tays Hjärtsjukhus, trots att hans situation i övrigt var svår.

När Tammerforsbon Sami Taivainen sommaren 2013 remitterades för en korrigeringsoperation av aortan på Tays Hjärtsjukhus greps han av rädsla.

– Jag hade nyligen förlorat min mamma, och av någon anledning kom jag på kollisionskurs med operationen. Jag började älta tanken om att operationen kunde misslyckas. Taivainen bekände öppet sin rädsla såväl för sig själv som för vårdpersonalen och fick hjälp.

– Det var en stor lättnad att få se människorna och platsen. Läkarna och sjukskötarna lyssnade verkligen på mig och visade att de framgångsrikt hade skött liknande patienter tidigare. Jag blev övertygad om att jag var i kompetenta händer, säger Taivainen tacksamt.

Taivainen hade ett medfött läckage i aortaklaffen som långsamt blev värre. Blåsljud i hjärtat konstaterades för första gången i militären, men operationen blev aktuell först i 42 års ålder. Taivainen berättar att han genom åren inte hade märkt så särskilt mycket av besväret.

– Jag kunde arbeta normalt och kände mig inte speciellt dålig annars heller. Kanske var jag van vid att lätt bli andfådd och känna mig lite trött och orkeslös, funderar han.

Själva aortaklaffoperationen lyckades bra, men återhämtningen startade inte helt enligt planen. Efter fem dagar var man tvungen att göra en ny operation på grund av vätska i hjärtsäcken.

– Jag kände mig verkligen hjälplös, när jag blev tvungen att börja om med rehabiliteringen. Ensam hade jag aldrig orkat, men åter en gång fick jag stöd av lyhörda människor. Det rådde en trygg och bra stämning på avdelningen, med varmhjärtade modersgestalter som inte bara flyttade på sängar utan också såg till att kudden låg rätt, beskriver Taivainen.

I de nöjdhetsundersökningar som gjorts på Tays Hjärtsjukhus har över 97 procent av patienterna i likhet med Taivainen gett vården och servicen betyget bra eller berömlig. I framtiden kan sjukhuset tillgodose patienternas förväntningar ännu bättre i den nya sjukhusbyggnaden som planeras centralt på Tays Centralsjukhus område. Nu när patienterna har rätt att välja vilket offentligt sjukhus i Finland som helst när de behöver specialiserad sjukvård får Hjärtsjukhuset patienter från hela landet.

 

text: Anne Kohtala
foto: Matti Hautalahti

alla berättelser ›