Valfrihet

Professionell valde Tays

Sirpa Tuomainen ville själv välja behandlande läkare. Det här var möjligt tack vare patientens rätt att välja vårdgivare.

Sirpa Tuomainen från Jyväskylä valde Tammerfors universitetssjukhus när hon skulle genomgå en bröstrekonstruktion efter en tidigare bröstcancer. Tuomainen blev opererad av plastikkirurg Johanna Palve, som tidigare har arbetat i Jyväskylä. Tuomainen är utbildad sjukskötare inom operationssjukvård och därför var Johanna Palve bekant från arbetsplatsen på Mellersta Finlands centralsjukhus.
– Jag ville att just Johanna skulle operera mig, säger Tuomainen.

Johanna Palve skulle börja arbeta på Tays och därför beslöt patienten att följa efter. I augusti 2014 skrev Palve en remiss för operationen och uppmanade Tuominen att bereda sig på ett halvt års väntan. Men hon fick komma på operation redan i oktober. De patienter som själva väljer vårdgivare behandlas i samma kö som de övriga patienterna. Behandlingen av remissen påverkas inte av patientens hemort, utan endast av hur brådskande vårdbehovet är.

När Sirpa Tuomainen kom till Tammerfors fick hon träffa anestesiologen och läkaren som skulle operera henne. Sjukskötaren hade hon träffat redan vid det förberedande besöket. Tuomainen sov på patienthotellet natten före operationen. Rummet var trevligt och kostade inte mer än en natt på vårdavdelningen. I priset ingick också måltider, vilket var en glad överraskning för övernattningsgästen. På morgonen bar det iväg direkt från hotellet till operationssalen.

Operationen gick bra.
– Jag var nervös inför operationen, trots att operationsrutinerna är välbekanta från mitt arbete, minns Tuomainen.
Operationssjukskötaren vill som patient särskilt betona smärtlindringens betydelse.
– God smärtlindring har stor inverkan på patientens upplevelse.

Sirpa Tuomainen rekommenderar att personalen ska glömma patientens yrke i samband med information och handledning. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har också rätt att inta patientrollen; att få en likvärdig handledning oberoende av yrke. Det är viktigt att berätta för patienten hur vården framskrider, vad som görs och varför.

– Jag märkte att man på Tays alltid tänkte på patientens bästa i vården. Hela vårdkedjan har fungerat bra. Och det viktigaste av allt är naturligtvis att operationen lyckades bra, sammanfattar Tuomainen.
Intervjun gjordes fem dagar efter operationen då den nöjda patienten var på väg hem till Jyväskylä för att återhämta sig.

 

alla berättelser ›