Valfrihet

Positiv bild av Tays

Samira Sekkouri från Vanda är glad över att hon inte lämnades ensam med sin sällsynta sjukdom.

Samira Sekkouri från Vanda är nöjd över att patienten äntligen har fått möjlighet att också välja vårdenhet inom specialsjukvården. Hon säger att valfriheten ger alla en möjlighet att välja vårdenhet oberoende av ekonomisk situation.

Samira Sekkouri har en sällsynt, autoimmun sjukdom i det centrala och perifera nervsystemet. Sjukdomen konstaterades för fyra år sedan. Sjukdomen har tidigare behandlats på ett annat universitetssjukhus.

Samira Sekkouri valde Tammerfors universitetssjukhus (Tays) som sin vårdplats utifrån en bekant patients positiva erfarenheter. Hon ville få en bättre sjukhusupplevelse och stöd för sin sjukdom.

- Av en patient som vårdats på Tays dagsjukhus fick jag höra om hennes goda erfarenheter av sjukhuset och om Aki Hietaharju, berättar Sekkouri.

Sekkouri fick en remiss till Tays och vårdades på akutneurologiska bäddavdelningen 10 B. Hon fick bland annat IVIG-behandling för sin sjukdom.

- I början oroade jag mig för att komma till Tays. Men jag fick en positiv bild av vården. Man lyssnade på mig, jag fick information om sjukdomen och lämnades inte ensam med min sjukdom. Jag fick rätt medicinering och nu vet jag vem jag kan kontakta vid behov.

- Personalen på Tays är specialiserad och intresserade av patientens vård. Läkarna och sköterskorna är professionella och underbara. Jag upplevde att det finns en speciell Tays-atmosfär här. Alla i personalen var vänliga och empatiska och hade god interaktionsförmåga, berömmer Sekkouri.

Samira Sekkouri är så tacksam för den vård hon fick och vid behov kommer hon att söka vård på Tays igen. Hon upplevde inte att det var ett problem att hon måste betala ett högre pris för resorna jämfört med om hon hade vårdats på ett sjukhus närmare hemmet.

- Det viktigaste är att få bra vård och mänskligt bemötande, sammanfattar Sekkouri.

Hon har inget negativt att säga om sin vistelse, men en sak kunde förbättras:

- Laboratoriet var ett besvärligt ställe för den som kom från ett annat område. Sekkouris förslag är att man kunde ha en provtagare som tar hand om kunder som kommer utan tidsbokning.

alla berättelser ›