Valfrihet

Vården är människonära på ett litet sjukhus


Hanna Hakala, Elina Vehmasto, Sari Jokinen och Veli-Matti Savijoki.

Elina Vehmastos långvariga smärtor togs på allvar och hon blev undersökt av Tays läkare i Sastamala.

Elina Vehmasto som bor i Honkajoki i Norra Satakunta led i flera månader av svåra ospecifika smärtor. Kraftiga smärtor i ryggslutet orsakade mycket oro och hon blev tvungen att sjukskriva sig från jobbet på åldringshemmet som hon trivs med.  Besvären undersöktes på flera ställen, men när man inte genast hittade orsaken lämnades Vehmasto ensam med sina smärtor.

Sedan rekommenderade företagsläkaren Tays och skrev en remiss åt Vehmasto.

- Birkaland har rykte om sig att patienten tas om hand och inte skickas hit och dit mellan olika ställen. När en människa uppsöker specialläkare är hon rädd. Man måste ta hennes besvär och oro på allvar, säger Vehmasto.

Ärendet framskred snabbt. Vehmasto diskuterade remissen med företagsläkaren på onsdagen och redan följande måndag fick hon ett telefonsamtal från Vammala sjukhus i Sastamala, där Tays läkare har mottagning. Det var sjukskötare Hanna Hakala som ringde upp henne och sjukskötarens varma och rejäla sätt gjorde intryck på Vehmasto.

Hakala kallade Vehmasto till en endoskopiundersökning på sjukhuset i Sastamala.

- Jag har genomgått en endoskopi tidigare. Jag har dåliga erfarenheter av den och var först lite motvillig. Men Hanna lyckades övertala mig. Hon lovade att jag skulle få bra medicinering denna gång. Hanna berättade också att läkaren och vårdteamet var mycket skickliga och att endoskopin därför skulle gå snabbt och smidigt.

Biträdande överläkare Veli-Matti Savijoki har gott rykte om sig även utanför Birkaland och patienter söker sig till honom från olika håll i Finland.  Sjukskötaren Hannas löfte uppfylldes.

- Åtgärden var betydligt behagligare än förra gången. Det viktigaste var ändå att jag fick ett naturligt och vänligt bemötande och att man tog mina besvär på allvar. Läkarna och sjukskötarna kunde ge tydliga förklaringar och behandlade mig med respekt. Det är inte god vård om man pratar om patientens problem på latin bakom ryggen, men sådant har jag också varit med om.

Fastän orsaken till Vehmastos besvär ännu inte är helt klarlagd, känner hon sig lättad eftersom ärendet till slut framskrider och vårdplanen har klarnat.

Resan mellan Honkajoki och Sastamala är enligt makarna en småsak bara de får hjälp. Det är lätt att komma till Vammala sjukhus. Det var lätt att hitta rätt avdelning och det fanns gratis parkering på gårdsplanen.

Vehmasto berömmer sjukhusets hemtrevliga stämning.

- Sjukhusmiljön känns trygg och patienten känner sig som hemma. Jag tror att det främjar tillfrisknandet.

 

alla berättelser ›