Valfrihet

En lömsk bakterie nästlade sig in i hjärtklaffen

Orsaken till Erkki Mäkinens kvällsfeber visade sig vara infektion i en hjärtklaff. Mäkinen fick behandling för sin allvarliga sjukdom på Tays inremedicinska poliklinik och på infektionsavdelningen.

Erkki Mäkinen (59 år) från Nokia förberedde julfirandet 2015 när han plötsligt fick hög feber. Febern gick över lika snabbt som den uppenbarade sig, men återkom i lindrigare form varje kväll.

– Man hade konstaterat att jag hade en läckande hjärtklaff och jag funderade om febern därför kunde vara farlig. Redan under jullovet besökte jag en allmänläkare, men inget hittades i undersökningarna, kommer Mäkinen ihåg.

När helgen var över och arbetet började fortsatte kvällsfebern. Om nätterna svettades jag så att jag måste byta tröja flera gånger. Symtomen sänkte arbetsförmågan, trots att professuren i datavetenskap vid Tammerfors universitet i sig inte innebär fysiskt tungt arbete.

– Jag kände mig mycket sjuk, men tänkte inte på att det alltid finns en orsak till feber. Jag trodde att jag bara drabbats av lite feber och inget annat.

Sängpatient direkt

Eftersom man på företagshälsovården inte hittade någon orsak till febern, fick Mäkinen en remiss till Tays inremedicinska poliklinik för fortsatta undersökningar. Där gjorde man en ultraljudsundersökning av hjärtat via matstrupen och konstaterade att det fanns en bakterieansamling i en hjärtklaff. Mäkinen flyttades till infektionsavdelningen.

Diagnosen var hjärtklaffsinfektion orsakad av en bakterie. Det var frågan om en lömsk s.k. subakut endokardit som kan ge feber till och med flera månader innan diagnosen klarnar. Bakterien angriper särskilt klaffar som har ett medfött fel, som i Mäkinens fall orsakade klaffläckage. En obehandlad infektion kan orsaka skador på hjärtklaffen, hjärtinsufficiens och livsfara.

– Jag blev förvånad när jag beordrades till sängen direkt. De följande två veckorna fick jag intravenös antibiotikabehandling med fyra timmars mellanrum dygnet runt, berättar Mäkinen.

Jag genomgick också bildundersökningar av hjärnan och tänderna. Med bildundersökningarna ville man säkerställa att bakterien inte hade spritt sig via blodomloppet till den övriga kroppen, där den kan orsaka ledsmärtor, symtom i centrala nervsystemet och hudförändringar. Lyckligtvis hade det inte inträffat.

En ”vänligt sinnad” bakterie

Genom bakterieodling konstaterade man att infektionen orsakades av bakterien Granulicatella elegans, som är släkt med den vanligare streptokockbakterien. Efter några dagars antibiotikabehandling lindrades symtomen och bakterien kunde till slut kuvas.

– Lyckligtvis var det frågan om en ”vänligt sinnad” bakterie, som vanligen lever i munnen. Man tror att den kom in i min kropp när jag besökte munhygienisten strax före jul, fortsätter Mäkinen.

Efter sjukhusvistelsen fick Mäkinen ännu sjukledigt i fyra veckor och under den tiden besökte han hälsovårdscentralen i Nokia en gång per dag för att få intravenös antibiotikabehandling. Infektionen efterlämnade ett ärr i hjärtklaffen, men orsakade inga skador på den.

För att motsvarande situation inte ska uppkomma på nytt måste han alltid ta förebyggande behandling mot infektioner vid ingrepp under resten av sitt liv. Han måste till exempel begära en förebyggande antibiotikakur av sin tandläkare inför varje tandåtgärd.

Professorn hjälper studerande

Professorn glömde inte sin yrkesroll ens på sjukhuset, utan tillät frikostigt medicine studerande att öva sig på att ställa diagnos. En av de längre hunna studerandena gissade nästan rätt när hon gissade att orsaken till symtomen var en inflammation i hjärtmuskeln.

– Jag har till viss del i mitt eget arbete följt en undersökning där man utreder hur medicine studerande via ett dataprogram övar sig att undersöka virtuella patienter. Därför var jag intresserad av att se på vilket sätt studerandena fungerar i en verklig situation och hur de gör intervjuer.

Mäkinen är mycket nöjd med den vård han fick på Tays. Han är särskilt imponerad av hur man tog tag i saken och ställde diagnosen på ett mycket professionellt sätt. Han tyckte också bra om infektionsavdelningens nya lokaler.

– De var riktigt lyxiga, jag hade eget rum och allting var nytt.

 

 

alla berättelser ›