Valfrihet

Vårdkvalitet på sjukhusen inom Birkalands sjukvårdsdistrikt

På sjukhusen inom koncernen för Birkalands sjukvårdsdistrikt, som är huvudman för Tays, Coxa och Tays Hjärtsjukhus, vårdas varje år cirka 186 000 patienter.

Kundnöjdhet inom sjukvårdsdistriktet

  • Av de patienter som vårdats på vårdavdelning gav 93 procent betyget 8, 9 eller 10 (på skalan 4–10) för servicen.(2 298 respondenter i enkäten på vårdavdelningarna 2012)
  • Av de patienter som besökt polikliniken gav 96 procent betyget 8, 9 eller 10 (på skalan 4–10) för servicen.(4 958 respondenter i enkäten på polikliniken 2012)

Patientnöjdheten med tanke på servicen på Tays Hjärtsjukhus var i medeltal 4,7 (på skalan 1–5).

Enligt Coxas kundenkät skulle 97,7 procent av patienterna rekommendera Coxa för sin bästa vän.

http://valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/tays_yleiskuva.jpg