Valfrihet

Patienthotell som alternativ till vårdavdelning

På sjukhusområdet finns ett patienthotell som Tammerfors universitetssjukhus använder i vården av patienten när det med tanke på patientens funktionsförmåga är möjligt. Även patientens familj kan bo på patienthotellet mot en tilläggsavgift.

Patienten kan flytta till patienthotellet när sjukdomen inte kräver behandling eller observation på sjukhuset och patienten klarar sig självständigt. Patienten betalar en sjukhusavgift för övernattningen och hemkommunens andel är mindre än för en natt på vårdavdelning. Om patienten bor på hotellet under vårdtiden, är det sjukhuset som bokar rum på hotellet och som fakturerar detta i efterskott av patienten och hemkommunen.

Patienthotellet drivs av den nordiska patienthotelloperatören Norlandia Care.