Valfrihet

Du kan även välja Coxa och Tays Hjärtsjukhus

När du söker vård på Tammerfors universitetssjukhus kan du även få vård på Sjukhuset för konstgjorda leder Coxa Oy och Tays Hjärtsjukhus. Alla ledplastikpatienter och hjärtpatienter inom Tays vårdas på dessa dotterbolag till sjukvårdsdistriktet. Remissen skrivs då till Tammerfors universitetssjukhus.

Rätten att fritt välja vårdgivare omfattar inte direkt privata läkarstationer eller andra privata enheter inom hälso- och sjukvården, om inte dessa har slutit avtal om tillhandahållande av tjänsten med din hemkommun eller det offentliga sjukhus som du har valt. Om din hemkommun har infört servicesedeln kan du välja vårdenhet även bland de privata vårdgivare som kommunen har slutit avtal med.

http://valinnanvapaus.fi/uploads/images/alasivut/coxa_yleiskuva.jpg

Sjukhuset för konstgjorda leder Coxa Oy